Poznaj I-Rays

Oprogramowanie do monitorowania, obserwowalności i dostrajania wzbogacone o platformę IBM POWER oraz profesjonalne usługi IBM i system (AS/400).

Nasze kluczowe kompetencje skupiają się na:

  • Wysokiej klasy systemach IBM POWER (tj. podstawowe systemy bankowości transakcyjnej), doradztwie i audytach infrastruktury (partycjonowanie logiczne, optymalizacja wykorzystania zasobów, złożone problemy wydajnościowe, wirtualizacja)
  • Audytach systemów iOS (wydajność, bezpieczeństwo, klastrowanie, zarządzanie pracą)
  • Audytach i tuningu wydajności DB2 UDB
  • Dostrajaniu i dopasowywaniu systemu iOS
  • Audytach wydajności aplikacji iOS do poziomu kodu
  • Rozwiązaniach iOS HA/DR (projektowanie architektury, modyfikacje i wdrożenia)
  • Kompleksowym wykrywaniu problemów z systemem iOS, w tym awarii systemu, zawieszeniu i pętli, analizie MSD itp.
  • Testach obciążeniowych i benchmarkingu systemu iOS
  • pamięci zewnętrznej dla systemów IBM i (wielkość, migracja i wydajność)

System i-Rays

Nasza platforma POWER System/IBM i Observability and Tuning to rozwiązanie zagregowanej analizy behawioralnej oparte na metodach statystycznych i algorytmach AI/ML, zdolne do wychwytywania zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w systemie. Oprogramowanie działa jako:

cyfrowy worker 24/7 – Na bieżąco monitoruje system (lub grupę systemów), wykrywając anomalie i filtrując fałszywe alarmy. Działania na danych w czasie rzeczywistym, w kontekście charakterystyki biznesowej systemu(ów). System analizuje w czasie rzeczywistym pełny zestaw wskaźników systemowych, ale prezentuje tylko te kluczowe/istotne wraz z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych wskaźników obciążenia, eliminując w ten sposób potrzebę ręcznej interpretacji i zapewniając bezpieczeństwo codziennej pracy. Integracja z konsolą systemową IBM POWER (HMC) umożliwia integrację ogólnych wskaźników sprzętowych IBM POWER z danymi opartymi na partycjach LPAR.

Zaawansowany Doradca - Interpretując big data w czasie rzeczywistym na tle zarówno danych historycznych, jak i bazy wiedzy, można od razu zidentyfikować odchylenia zarówno od „ogólnej normy” obciążenia biznesowego, jak i od „typowego zachowania” danego systemu. Doradca może następnie autonomicznie generować w czasie rzeczywistym zalecenia dotyczące precyzyjnej (re)konfiguracji – dla iOS i DB2 – poprzez analizę behawioralną wspieraną przez AI/ML na podstawie zagregowanych danych. Umożliwia to również analizę trendów i jasne uzasadnienie w celu podejmowania trafnych decyzji, bez domysłów i niekompletnych uzasadnień.

Korzyści są znaczące zawsze, gdy zawodzi skalowanie sprzętu.
Dostępne w opcjach kontraktu ‘no cure-no pay’ lub ‘success fee’.

Zadzwoń +48 22 657 04 38

lub wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

Nazywam się
i jestem zainteresowany
Proszę o kontakt pod adresem
lub numerem tel.